qui som què fem on som notícies i activitats

memòria cooperació sensibilització publicacions audiovisuals  

RECUPERACIÓ D'ÀREES FORESTALS i CAPTACIÓ DE CARBONI A SAN MARTÍN, EL PERÚ

En un context mundial on cada cop es fa més palesa la preocupació per l'escalfament global, l'ONG peruana Bioforestal i IGMAN-Acció Solidària han prosseguit l'execució d'un projecte pilot de captura de carboni a la selva amazònica. L'Amazònia peruana està experimentant un augment de població que sobretot es dedica a una agricultura d'artigueix que genera ingressos baixos i perpetua l'estat de pobresa. La selva pateix la desaparició dels boscos tropicals i la biodiversitat, fet que s'agreuja per la manca d'alternatives productives responsables amb el medi ambient i per l'augment del consum dels països desenvolupats, i per tant, del CO2 present a l'atmosfera. Aquest modus vivendi no deixarà de ser un mer mitjà de supervivència fins que conservar els boscos sigui més rendible que cremar-los. Últimament n'han aparegut oportunitats: l'entrada en vigor del Protocol de Kyoto, l'augment de l'eco turisme i de projectes i mercats per l'explotació sostenible de la fusta. El projecte en qüestió es centra en la captura de carboni a través de la recuperació d'àrees forestals, però també inclou dos eixos complementaris d'actuació: la conservació de la biodiversitat i la lluita contra la pobresa extrema. Aquest any 2008, i gràcies novament al finançament extern de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, s'han reforestat 30 noves hectàrees i s'han establert contactes amb diferents ONG i universitats europees amb l'objectiu que el 2009 el finançament de les activitats de reforestació provingui de múltiples fonts externes. Com a objectius a llarg termini es pretén propiciar una participació més activa de la dona, augmentar la difusió i projecció del projecte i del context en què s'emmarca per assegurar una continuïtat de la feina que s'ha fet fins ara.

Tornar al menú principal de cooperació


IGMAN, Acció Solidària
Carrer Fonollar, 14 - 08003 Barcelona;
Tel.: 93 533 42 38 - NIF: G-62117494
e-mail:igman@igman.cat
powered by bit-x0