qui som què fem on som notícies i activitats

memòria cooperació sensibilització publicacions audiovisuals  
Chiapas

Enfortiment de l'autonomia zapatista del Cargol IV de Morelia

Aquest projecte, finançat per l'ACCD i la Diputació de Tarragona, i executat amb la contrapart local Junta de Bon Govern “Corazón del Arcoiris de la Esperanza” té com a objectiu avançar en l'autonomia zapatista del Caracol IV de Morelia “Torbellino de nuestras palabras” en l'àmbit de la salut, l'educació i la Tecnologia Apropiada. Aquest projecte respon a la demanada de les comunitats indígenes i de les Juntes de Bon Govern del Cargol IV de Morelia (Chiapas) i concep la participació dels beneficiaris com un aspecte essencial per al seva realització en totes les seves fases. Una de les eines per millorar la salut a les comunitats, és treballar amb tecnologia apropiada. En aquest sentit el projecte treballa seguint dos eixos prioritaris: amb l'abastiment de sistemes d'aigua potable i amb la capacitació dels pobladors de la comunitats indígenes per garantir la durabilitat de les infraestructures d'abastament d'aigua i la seva gestió. A banda d'aquestes accions, s'ha treballat directament amb la xarxa de clíniques i hospitals autònoms del Caracol IV de Morelia millorant els espais de salut i els seus equipaments. En aquesta part del projecte, hem col·laborat amb l'organització d'Irunya Ekologistak Martxan i amb l'organització local Yach'il Antzetic; amb els qui seguirem treballant aquesta any 2009.

Tornar al menú principal de cooperació


IGMAN, Acció Solidària
Carrer Fonollar, 14 - 08003 Barcelona;
Tel.: 93 533 42 38 - NIF: G-62117494
e-mail:igman@igman.cat
powered by bit-x0