qui som quŔ fem on som notÝcies i activitats

mem˛ria cooperaciˇ sensibilitzaciˇ publicacions audiovisuals  

SHABUNDA (República Democràtica del Congo). Igman a prop dels qui són lluny.

Durant el 2009 Igman-AS ha fet un treball intens de reflexió i debat pel que fa al model, les prioritats i el disseny global de cooperació a l'Àfrica subsahariana. Els fruits i les conseqüències d'aquest debat han permès posar fil a l'agulla i començar a concretar projectes en el mateix 2009.
Haver triat una zona tan complexe i difícil com la regió del Sud-Kivu, pot semblar excessivament agosarat, posar-se el llistó massa alt. Per a nosaltres ha significat un repte esperonador. On molts hi veurien dificultat nosaltres hi hem vist oportunitats.
Aquesta regió del món, compta amb una diversitat cultural i lingüística excepcional. Una biodiversitat rica però amenaçada. Un conflicte enquistat i sovint oblidat que ha sotmès a la població a uns nivells de violència, espcialment contra les dones i els nens, que l'ha desestructurat socialment i empobrit fins a uns nivells sovint difícils d'imaginar. Totes aquestes característiques, ens permeten desenvolupar una cooperació integral que pot contemplar tots els sectors i aspectes que aquesta contempla i fer-los pivotar a voltant de l'eix que nosaltres considerem bàsic, l'apoderament autocentrat de les societats i cultures minoritzades o excloses.
Haver trobat una contrapart amb més de cinquanta anys de trajectòria que entenia perfectament el plantejament de la nostra cooperació en aquesta regió, ha estat un un element clau per arrencar amb força. Així doncs, el 2009 ja hem pogut fer desplaçament a terreny per fer una intervenció d'ajut humanitari a la població refugiada i desplaçada a la ciutat de Shabunda a causa dels enfrontaments entre exèrcit i guerrilles. Finançada per l'Ajuntament de L'Hospitalet. Això també ens ha permès fer treball de camp, anàlisi i debat compartit amb contrapart i comunitat destinatària. S'han engegat 3 projectes, sectorialment diferenciats però complementaris i emmarcats en una visió integral que el 2010 entraran en fase d'execució.

-Un mòdul de reinserció escolar adreçat a més de 200 ex-nens soldats i altres perfils igualment exclosos del sistema educatiu a causa de la guerra. Gràcies al suport i al finançament del Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat (www.fonsmallorqui.org)

-Organització d'un mòdul formatiu en tècniques agropequàries associat a la constitució d'una unitat productiva agropequària adreçat a mares joves i noies adolescents excloses del sistema educatiu a causa de la guerra. Amb el suport igualment del Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat (www.fonsmallorqui.org)

-En recerca de finançament el projecte de Rehabilitació integral del centre educatiu de secundària Tukumbi, malmès pels estralls de la guerra i la manca de recursos. Per tal d'implementar en el model curricular del centre l'ensenyament en llengua lega i de la llengua lega, així com de la cultura tradicional (en procés de desaparició en les noves generacions) del poble rega. La nació o poble autòcton de la regió de Shabunda.

Aquests són alguns dels exemples més emblemàtics dels projectes que hem inciciat a l'àrea d'Àfrica subsahariana de l'organització.

L'organització per al segon semestre del 2010 d'una Jornada Internacional a Barcelona titolada  “La cooperació i el desenvolupament a l'Àfrica i per l'Àfrica al S.XXI. Nous paradigmes” o l'exposició “Àfrica Decideix” són altres projectes que s'han començat a treballar.


IGMAN, Acciˇ SolidÓria
Carrer Fonollar, 14 - 08003 Barcelona;
Tel.: 93 533 42 38 - NIF: G-62117494
e-mail:igman@igman.cat
powered by bit-x0